Tel: 00386 - (0)5 - 66 320 80 · E-Mail: info@debernardi.si

Zgodovina družbe

Svetovalna družba DeBERNARDI IN PARTNERJI d.o.o. ima svoje začetke v letu 1988, ko je ustanovitelj, Igor Debernardi, odprl samostojno odvetniško pisarno, kateri sta se kmalu priključila še dva partnerja.

Usmeritev v gospodarsko pravo se je pokazala takoj, saj se je pisarna od 01. 01. 1989 dalje, ko je stopil v veljavo prvi Zakon o podjetjih, ukvarjala le še s tem pravnim segmentom. Tako smo izdelali akte in predlagali registracijo četrte d.o.o. v Sloveniji, prve komanditne družbe ter prve delniške družbe z mešanim kapitalom.

Po letu 1990 smo sodelovali pri reorganizaciji številnih družbenih podjetij v delniške družbe, vodili postopke vstopov tujih partnerjev, sodelovali in vodili nekaj največjih prisilnih poravnav, izvajali skrbne preglede družb, vodili reorganizacije in statusne spremembe.

Tako smo se zopet med prvimi lotevali zahtevnih statusnih reorganizacij družb, kot pripojitev, delitev, preoblikovanj d.d v d.o.o. idr.

S 01. 01. 1999 sta odvetnika Igor Debernardi in Zdenka Debernardi, partnerja v odvetniški pisarni DEBERNARDI-VEZOVNIK-DEBERNARDI iz Kopra, spremenila status in ustanovila svetovalno družbo DeBERNARDI IN PARTNERJI, d.o.o., ki je specializirana za gospodarsko, korporacijsko in davčno pravo. Leta 2013 se je družba preimenovala v DeBERNARDI IN PARTNERJI d.o.o.

Vsi podatki na spletni strani so informacijske narave in ne morejo biti osnova za ustanovitev kakršne koli profesionalne obveze. Podatki ne morejo predstavljati pravnega ali davčnega nasveta, njihova uporaba pa ne ustvarja obvez ali odgovornosti za družbo.


© 2015 DeBERNARDI IN PARTNERJI